ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระศิวะประทับบนแท่น  พระหัตถ์ซ้ายถือพระขันธ์  พระหัตถ์ขวาถือคนโท  กำลังหลั่งน้ำทักษิโณทก  ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ประยุกต์ลายไทย

สีประจำโรงเรียน : เหลือง - ดำ

                       เหลือง    หมายถึง   ความอิสระ อิสระทางความคิด
                       ดำ        
หมายถึง   ความมั่นคง  หนักแน่น