ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

พระศิวะประทับบนแท่น  พระหัตถ์ซ้ายถือพระขันธ์  พระหัตถ์ขวาถือคนโท  กำลังหลั่งน้ำทักษิโณทก  ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ประยุกต์ลายไทย