ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
เลขที่ 144 ถ.กาฬสินธุ์   ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 043811094
Email : pittayasitt001@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :